Handicap 54

Traject van beginnende golfer naar EGA Handicap 54, voorheen Golfvaardigheidsbewijs (GVB). Het traject naar EGA Handicap 54 verloopt volgens het NGF 9-stappenplan (Nederlandse Golf Federatie).

Wat moet je allemaal doen voor die Handicap 54?

Allereerst start je door een voldoende aantal lessen te nemen bij één van de professionals (Pro) van onze baan of van een andere baan die een overeenkomst heeft met Het Woold.
Onze baan biedt regelmatig kennismakingslessen aan en de daarvoor benodigde stokken kun je lenen. Afhankelijk van jouw oefentijd en aanleg zal de Pro, na een bepaald aantal gevolgde lessen, de golfbaanexploitant adviseren om jou NGF Golfbaanpermissie (BP) te verlenen.
Je staat nu aan het begin van jouw golfcarrière.

Hoe bereid ik me voor op het theorie-examen (regelexamen)?
Nadat je baanpermissie hebt verkregen kun je je gaan voorbereiden op het regelexamen (de regels van het spelen in de baan, de etiquette en het Stableford-systeem).
Via internet kun je allerlei regelvragen oefenen.

Aanmelden voor het examen moet je zelf doen.
Na aanmelding krijg je een uitnodiging om een regelles (1,5 uur) te volgen op de baan (zonder te spelen). Deze regelles wordt door de leden van de HCP54 commissie gegeven en is een verplicht onderdeel van het examen. Direct aansluitend aan de baanles volgt dan het theorie-examen (tijdsduur max. 60 minuten).

Hoe en waar meld ik mij aan voor het Regelexamen?
Via dit formulier kun je je gegevens invullen en kies je één van de beschikbare data voor de baanles en het Regelexamen die daarop vermeld staan.
De uitslag wordt direct na het examen medegedeeld aan de kandidaat. Als je bent geslaagd dan blijft dit onderdeel onbeperkt geldig. Je bent nu in het bezit van de EGA Handicap 54 en ontvangt een bewijs hiervan.
De examencommissie van de vereniging stelt het Golfregelexamen samen uit het door de NGF ter beschikking gestelde materiaal. Het Golfregelexamen bestaat uit 30 meerkeuzevragen waarvan er maximaal 7 fout mogen zijn.
Er zijn 10 etiquettevragen, 19 vragen over golfregels en 1 Stablefordvraag.

Aparte regeling voor jonge spelers

Onder een jonge speler verstaat de NGF een speler die in het lopende jaar de leeftijd van 14 jaar nog niet heeft bereikt. Een jonge speler, lid van de club, hoeft geen regelexamen te doen maar moet wel de minimaal voorgeschreven negen regellessen hebben gevolgd. De PRO dient die lessen af te tekenen in het NGF registratie systeem. Pas daarna kan de examencommissie deze jonge speler aftekenen voor het Golfregelexamen en kan de speler op voor EGA Handicap 54.
Ook de jonge spelers krijgen een regelles op de baan van de GVB commissie. De baanles is samen met de regellessen ook een voorwaarde voor het kunnen verkrijgen van de EGA Handicap 54.

Kosten examen
De kosten voor het theorie examen en eerste handicapregistratie zijn:
€ 15,- voor leden van Het Woold dit is inclusief theorie-examen, baan theorieles en NGF registratie
€ 30,- voor niet leden, dit is inclusief theorie-examen, baan theorieles en NGF registratie
€ 0,- voor jeugdleden tot 14 jaar dit is inclusief baan theorieles en NGF registratie
€ 15,- voor jeugdleden die geen lid zijn van Het Woold, dit is inclusief baan theorieles.
Hoe betaal ik de kosten voor het regelexamen? Op de dag van het examen dient u de kosten contant te voldoen.

Handicap registratie (Inhoud en kosten).
Nadat de Handicap 54 is verworven kan de golfer zich verder bekwamen in het golfspel met als doel de handicap te verlagen (verbeteren). Dit kan echter alleen als de handicap is geregistreerd bij een golfclub.

Registratie is mogelijk bij Het Woold indien je speelrecht op één of beide banen hebt of als "vrije golfer". Het Woold is dan de home course.
De gespeelde Qualifying- Q-kaarten worden door de Handicapcommissie van Het Woold verwerkt.
De golfer ontvangt jaarlijks het EGA handicapbewijs (via secretariaat) en Golfmagazine 2 maal per jaar (eenmaal per adres) en is daarnaast bij de NGF collectief WA verzekerd tijdens het golfen (zie NGF website).
De kosten voor registratie als vrije golfer zijn € 59,- per jaar.

U dient uzelf bij het Woold aan te melden!

Ter voorbereiding op het theorie examen verzorgt Nick Goedhart een cursus. Deze cursus speelt zich niet af in de schoolbanken maar op de baan, zonder daadwerkelijk te spelen. Hij zoekt specifieke situaties op en gaat die bespreken zodat uw kennis over de theorie wordt vergroot. Praktijk situaties op de baan. Meedoen kan door een e-mail te sturen naar nick@robmouwen.nl, kosten 10pp.

  • 14 mei 1800-1930
  • 18 juni 1800-1930
  • 7 augustus 1800-1930
  • 14 september 1400-1530
  • 15 oktober 1830-2000
  • 23 november 1200-1330